Terör

  Polis Meslek Mevzuatı    23 Aralık 2015
Yorum Yok

Terör:cebir şiddet kullanarak baskı;korkutma,yıldırma,sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle

Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini
Siyasi, hukuki,sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak
Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığının tehlikeye düşürmek
Devlet otoritesinin zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek
Temel hak ve hürriyetleri yok etmek
Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığının bozmak
amacıyla bir örgüte mensup şahıs ve şahıslar tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

* Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusudur.

Terör Suçları
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
Anayasayı ihlal
Yasama organına karşı suç
Hükumete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan
Silahlı örgüt
Silah sağlama
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Cumhurbaşkanına suikast

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bünyesinde
Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ‘na bağlı olarak güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

  1. İçişleri Bakanının (Kurul İçişleri Bakanının Başkanlığında bakanın daveti üzerine toplanır ve gündemi bakan belirler)
  2. Genel Kurmay ikinci başkanı
  3. Jandarma Genel Komutanı
  4. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı
  5. Adalet Bakanlığı Müsteşarı
  6. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
  7. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
  8. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı(sekretarya görevini yerine getirir.)
  9. Sahil Güvenlik Komutanı
  10. Emniyet Genel Müdürü
  11. Ek olarak da gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlar temsilcileri de toplantıya davet edilebilir.
Terörle Mücadele Kanunu terör Terör kanun5

Terörle Mücadele Kanunu


Etiketler : , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.