Terfi

  Polis Meslek Mevzuatı    10 Aralık 2015
Yorum Yok

2015 yılında yapılan iç güvenlik paketiyle Terfi konusu tamamen değişmiştir.

Rütbe, Mesleki Derece ve Görevde Bekleme süreleri terfi Terfi resim 210

Terfi

Her amir rütbesinde bulunması gerek toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre; yukarıda ki tabloda ki oranlara karşılık geren sayısı geçemez küsuratlar dikkate alınmaz.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise öngörülen sınav ve eğitime tabi tutularak liyakate göre yapılacaktır.

Kıdem sırasında tespitinde  rütbeye terfi tarihi esas alınır. Rütbeye aynı tarihlerde atananlardan; performans değerlendirme  puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının aynı olması durumunda rütbede aldığı başarı belgesi fazla olanlar bunlarda eşitliği bozmadığı takdirde ise sicili yüksek olanlar kıdemli sayılır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kıdem sırası her yıl Mart ayında emniyet teşkilatı personeline duyurulur.

Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin  liyakat koşullarını ve terfilerinin önermek için Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu

Başkan; Genel Müdür Yardımcısı ( Personel işlemlerinden sorum olacak)

Üye; Personel dairesi başkanı

Üye; Birinci hukuk müşaviri

Üye; İki daire başkanı ( Emniyet Genel Müdürünün uygun göreceği)

 

Emniyet Amirleri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve Üçüncü sınıf emniyet müdürlerinin liyakat koşullarını ve terfileri görüşmek üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu

Başkan; Emniyet Genel Müdürü

Üye; Genel Müdür Yardımcıları

Üye; Teftiş Kurulu Başkanı

Üye; Polis Akademisi Başkanı

Üye; Özel Güvenlik Denetleme Başkanı

Üye; 1. Hukuk Müşaviri

Üye; Personel Daire Başakanı

Üye; Polis Başmüfettişi(müdürlük tarafından seçilen)

Üye; 2 il Emniyet Müdürü(müdürlük tarafından seçilen)

Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu ve Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu her yıl Mayıs ayı içerisinde toplanır ve kararlarının oy çoğunluğu ile alırlar. Bakanın onayı ile kurullar yıl içerisinde birden fazla toplanıp terfi değerlendirmesine karar verebilirler.

Terfiler her yıl 30 Haziran tarihinde toplu bir şekilde yapılır. Kurullar eğer Bakanın onayı ile yıl içerisinde toplandı ise toplantının yapıldığı ayın sonunda terfileri yapar.

Personelin terfi kurullarında görüşmesi için ne gereklidir?

  • Bulunduğu rütbenin en az bekleme süresinin tamamlaması gerekmektedir.
  • Bu bekleme süresi içerisinde beklediği yıl kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanını alması gerekir.(eğer alamaz ise bekleme süresini tamamlayana kadar o rütbede bekler)
  • Terfi yönetmeliğine uygun olarak yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak.
  • En son olarak da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimde başarılı olunması gerekmektedir.

Rütbe terfi içerisinde sayılacak ve sayılmayacak süreler nelerdir?

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfisinde terfisi yapılmadan önceki bulunduğu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

Bulunduğu rütbede yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurslar ve eğitimler vs. sebebiyle geçirilen süreler bunlara ek olarak da sağlık sorunları sebebiyle tedavi ve istirahat süreleri  çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Fakat bu süreler toplamda  3 Yılı aşan kısmı rütbe terfi sırasında değerlendirilmez 3 yılı geçerse 3 yılı aşan süreler fiili olarak tamamlanması gerekmektedir. Bunlara ek olarak da Mesleğe girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, asaletin tasdik olmasıyla fiili hizmet süresine dahil edilir.

Hukuki boyutta ise; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, hapis cezaları (paraya çevrilmiş olanlarda dahil), aylıksız kullanılan izinler, kısa ve uzun süreli durdurma cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfi süresini uzatır. Ayrıca yukarıdaki maddelerde de belirtmiş olduğumuz gibi  “Bu bekleme süresi içerisinde beklediği yıl kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanını alması gerekir.(eğer alamaz ise bekleme süresini tamamlayana kadar o rütbede bekler)” maddesi de süreyi geciktirir.

İç güvenlik paketiyle yasalaşan diğer bir önemli husus ise; Bir üst rütbeye Beş yıl içresinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile Dördüncü, Üçüncü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri emeklilik şartlarına haiz olmak kaydıyla; Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler. Birinci sınıf Emniyet Müdürlerinde ise rütbelerinde bekleme süreleri en fazla 6 yıldır.Birinci sınıf Emniyet Müdürleri de aynı kurul tarafından aynı şekilde emekli edilirler.

Terfi terfi Terfi terfi

Terfi


Etiketler : , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.