Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

  Polis Meslek Mevzuatı    11 Aralık 2015
Yorum Yok

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Başbakanlığa, 03.09.2014 tarihinde yapılan değişikle de İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Müsteşarlık, Teşkilat Kanunu ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte olup; güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Teşkilatı terörizmle mücadele için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, bu konuda politika ve strateji geliştirme ile yükümlüdür.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Resmi Gazete’nin 04.03.2010 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı “Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle Başbakanlığa bağlanmış, 03.09.2014 tarihinde yeniden İçişleri Bakanlığına bağlanmış ve 2010 Haziran ayından itibaren gerekli personelin bir kısmının temini ile fiili olarak çalışmalarına başlamıştır. Müsteşarlığın Teşkilat Kanunu ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte olup güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte; gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilmektedir.

Müsteşarlık bünyesinde, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi kuruluş çalışmaları devam etmekte olup; ilgili süreç tamamlandıktan sonra güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığı’nca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecektir. Ayrıca, Müsteşarlık Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ‘na bağlı olarak güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

 1. İçişleri Bakanının (Kurul İçişleri Bakanının Başkanlığında bakanın daveti üzerine toplanır ve gündemi bakan belirler)
 2. Genel Kurmay ikinci başkanı
 3. Jandarma Genel Komutanı
 4. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı
 5. Adalet Bakanlığı Müsteşarı
 6. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
 7. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
 8. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı(sekretarya görevini yerine getirir.)
 9. Sahil Güvenlik Komutanı
 10. Emniyet Genel Müdürü
 11. Ek olarak da gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlar temsilcileri de toplantıya davet edilebilir.
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kamu D zeni ve G venli i M ste arl

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

 


Etiketler : ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.