Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak

  Haberler    14 Aralık 2015
4 Yorum

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçundan ceza alan polisin suçu Kamu Denetçliği Kurumu, Emniyet Disiplin Tüzüğünde yer alan bir madde için “torba suç” maddesi benzetmesi yaptı.

Emniyet Teşkilatı Disiplin tüzüğünün 6 ncı maddesinin (B) fıkrasının 5 inci bendi şu şekildedir:

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak

Bu fiil için, “4 günlük aylık kesimi cezası” uygulanmaktadır.

2014 yılında, evlilik dışı ilişkisinden çocuğu dünyaya gelen bir polis memuruna, bu madde uygulanarak ceza verilmiştir. Cezaya itiraz edilmiş ama itiraz da reddedilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, kendisine yapılan başvuruyla ilgili olarak; “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesine atıfta bulunarak, hem 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, hem de 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ya da Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nde bir kişinin resmi evliliği mevcutken başka bir kişiyle birlikte olması veya bu birlikteliğinden bir çocuğunun olması durumunun disiplin cezasına sebebiyet vereceğinin açıkça düzenlenmediğini belirterek şu tespiti yapmıştır:

“Ancak disiplin cezasını gerektiren torba suç hükümleri içeren bu fiilin yoruma açık olduğu ve İdarenin bu fiilin içerisini istediği şekilde doldurarak kişilere disiplin cezası verdiği gözetildiğinde bu durumun hukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu gibi büyük mağduriyetlere sebebiyet vereceği şüphesizdir.Şikayetçi yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle polislik görevini yapmakta bir sıkıntı yaşamamış, İdarece şikayetçi hakkında soruşturma yapılmamış ve bu durumun şikayetçinin görevini etkilediğine ilişkin bir iddia dahi İdarece ortaya atılmamıştır. Şikayetçinin sırf polislik mesleğini seçmiş olması özel hayatına müdahaleyi haklı göstermeye yeterli olmamakla birlikte verilen ceza ile ulaşılmak istenen amaç arasında orantının bulunmadığı, özel hayatın gizliliği hakkının özüne dokunulacak keyfi bir sınırlama getirildiği anlaşıldığından şikayetçiye verilen disiplin cezasının özü hukuka ve hakkaniyete aykırı bulunmuştur.”

KDK kararında, şikayete konu disiplin cezasının verilmesine temel oluşturan “Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” eylemininhukuki güvenlik, belirlilik ilkelerine aykırı olduğu ayrıca şikayetçinin evlilik dışı birlikteliği ve çocuğunun bulunması durumunun tamamen şikayetçinin özel ve aile hayatıyla ilgili olduğu ve sırf bu yüzden cezalandırılmasının özel hayatın gizliliği hakkına ölçüsüzce bir müdahalede bulunarak bu hakkı ihlal ettiği belirtilmiştir.

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak Hizmet d   nda resmi s fat n n gerektirdi i sayg nl    ve g ven duygusunu sarsacak eylem ve davran  larda bulunmak

Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak


Etiketler : ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.