Emniyet Teşkilatı

  Polis Meslek Mevzuatı    6 Aralık 2015
Yorum Yok

1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiş ve aynı tarihte yayımlanan ve Paris Polis teşkilatınını kanunlarından faydalanarak hazırlanan Polis Nizamnamesinde  görevleri açıkça belirtilmiştir.

Türk Polis Teşkilatının temel yapısının 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu oluşturur.

Emniyet teşkilatının kanuni dayanakları ise; 3 temel kanuna dayanmaktadır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Devlet memurlarının hizmet yönünden nitelikleri, atama  yer değiştirmelerini, hizmet şartlarını, aylık ve ödenekleri ile özlük işlerinin düzenlendiği kanundur.

b)  3201 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Emniyet Teşkilatının kuruluşu 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda düzenlenmektedir. 1937 tarihli bu kanun teşkilatın merkez ve taşra kuruluşunu, personelin mesleğe girişi, terfi, atama ve yer değiştirme vb. birçok özlük haklarını düzenlenmekte olup Disiplin konusundaki düzenlemeler ise ETK bu kanun gereğince çıkarılan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Polis teşkilatının görev ve yetkilerini düzenleyen kanun 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunudur.

Teşkilat Yapısı; Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatı olarak 3 ana omurga üzerine yapılandırılmıştır.

Emniyet Teşkilatı emniyet teşkilatı Emniyet Teşkilatı organizasyon semasison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler : , , , , , ,

  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Lütfen Disqus eklentisini kurun.